Vitajte na TeX Live CD-ROM (5.vydanie)

TeXlive CD-ROM Vám prináša úplný sádzací systém TeX pre rad platforiem ako je unix, Win32 a iné platformy. To zahŕňa celú škálu programov pre sádzanie, prezeranie a tlačenie TeXových dokumentov, veľkú kolekciu TeXových makier a rozsiahle knižnice fontov.

CD obsahuje veľké množstvo všeobecnej dokumentácie o TeXu a dokumentácie pre jednotlivé softwarové balíky. Tieto početné nápovedy môžu Vaše začiatky so softwarom uľahčiť.

Kde začať

Doporučujeme vytlačiť a prečítať si Príručku TeX Live (5. vydanie) predtým, než sa pustíte do inštalácie. Príručka dáva nutné informace pre používanie tohoto CD a inštaláciu systému. Anglické verzie príručky nájdete v adresári "tldoc": Verziu príručky v slovenčine nájdete v podadresári "tldoc/slovak": live.pdf; live.html.

Ako používať CD-ROM pod Unixom a systémami Windows 95/98/2000/NT

CD-ROM môže byť použitý nasledujúco:
  1. spustením programov z namontovaného CD, potom stačí pridať príslušný adresár bin/ do vašej cesty PATH.
  2. inštaláciou celého alebo časti systému na Váš lokálny pevný disk (potrebujete aspoň 10 MB, doporučené 100 MB diskového priestoru).
  3. inštaláciou vybraných balíkov do Vášho TeX systému alebo do TeX Live systému, ktorý ste si inštalovali skôr.

Každá z týchto metód je popísaná v Príručke TeX Live , sekcii Inštalácia a použitie pod Unixom a Inštalácia a použitie pod Windows.

Používatelia unixu budú musieť namontovať CD použitím rozšírenia `Rock Ridge' k ISO9660 formátu. Konzultujte s Vaším systémovým administrátorom detaily, ako to urobiť, pokiaľ to nie je implicitné správanie.

Používatelia Windows 95/98/2000 a NT by mali používať plné mená, lebo CD využíva Microsoft Joliet rozšírenie. Pokiaľ vidíte krátke mená, nemôžete spúšťať programy z CD-romu.

Dokumentácia

Väčšina dokumentácie je dostupná priamo bez nutnosti inštalovať TeX. Je vo formátoch HTML a/alebo PDF. Potrebujete webový prohliadač (napríklad Netscape) pre HTML dokumenty a Acrobat Reader, gv alebo xpdf pro PDF dokumenty. Obidva prehliadač a Acrobat umožňujú dokumenty priamo vytlačiť na tlačiarni. Príjemné TeXovanie!

Vaše komentáre posielajte (po anglicky) na texlive@tug.org.

Pokiaľ máte pripomienky k špecifickým českým/slovenským veciam, posielajte ich na jana.chlebikova@cstug.cz alebo petr.olsak@cstug.cz.


Valid HTML 4.0 Sebastian Rahtz (sebastian.rahtz@oucs.ox.ac.uk)
Kaja Christiansen (kaja@daimi.au.dk)

Apríl 2000