3parttab

Pakiet dostarcza środowiska threeparttable umożliwiającego definiowanie odsyłaczy (,,footnote'') wewnątrz tabeli. Odsyłacze są realizownie w środowisku tablenotes jako kolejne pozycje \item. Działanie najlepiej zilustruje przykład.

 \begin{threeparttable}
  \caption{...}
  \begin{tabular}{|l|l|}
  \hline
  pierwsza kolumna\tnote{a}& druga kolumna\\
  \hline
  pierwsza kolumna\tnote{b}& druga kolumna\\
  \hline
  \end{tabular}
  \begin{tablenotes}
  \item [a] objaśnienie uwagi a
  \item [b] objaśnienie uwagi b
  \end{tablenotes}
 \end{threeparttable}
 
Uwaga
Proszę zwrócić uwagę na polecenie caption. Pakiet definiuje własne polecenie, może ono być użyte wewnątrz środowiska threeparttable; nie koliduje ono z poleceniem caption użytym na zewnątrz omawianego środowiska (w przypadku zanurzenia całości w środowisku table).

Pakiet jest dostępny pod adresem: ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/other/misc/3parttable.sty


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .