acromake

Pakiet zawiera makropolecenie do definiowania akronimów. Definiuje się polecenie zawierające akronim (wraz ze sposobem jego prezentowania; np. rodzaj czcionki) i pełne rozwinięcie nazwy. Przy pierwszym użyciu zdefiniowanego polecenia pojawi się pełna nazwa, a przy następnych sam akronim. W języku polskim forma pełna powinna być zdefiniowana tak, aby końcówki odmiany były zgodne z kontekstem użycia (patrz przyklad; pełna nazwa została zdefiniowana błędnie).

Przykład

\acromake{NBP}{{\tt NBP}}{Narodowy Bank Polski}
\acromake{PKO}{{\tt PKO}}{Powszechna Kasa Oszczędności}

\NBP jest największym bankiem w Polsce.
Nie wszyscy lubią \NBP i ciułają pieniądze w \PKO. Oczywiście
\PKO nie jest doskonałe, ale to rzecz gustu.

Uwaga:
Jeżeli kolejne użycie polecenia jest na innej stronie niż pierwsze to pojawia się dodatkowy komentarz informujący na której stronie jest definicja (w języky angielskim). Zmodyfikowana wersja pakietu (polsko--angielska) nosi nazwę iaacromake (można go znaleźć na serwerze
IAPW.ia.pw.edu.pl/sys/emtex/texinput/latex2e/local logując się jako GUEST -- nie anonymos).

Pakiet jest dostępny pod adresem: ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/other/misc/acromake.sty


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .