afterpage

Dostarcza polecenia \afterpage{text}. tekst zostanie umieszczony na następnej stronie jako pierwszy; nowy akapit na stronie, następujący dalej tekst będzie kontynuacją akapitu zapoczątkowanego na poprzedniej stronie:
\afterpage{\bf tekst przeznaczony na początek
najbliższej strony (ilustracja
polecenia \afterpage).}
Uwaga:
Niektóre konstrukcje blokują umieszczenie tekstu, może on znaleźć się dopiero na kolejnej stronie. \afterpage nie działa w środowisku wielokolumnowym. Argumentem polecenia może być również polecenie (środowisko) definiujące obiekt ruchomy np. figure.

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/packages/tools/afterpage.dtx>


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .