alltt

Definiuje środowisko alltt. Zachowuje ono cechy środowiska verbatim, ale bez przedefiniowania znaków \, { i }

Pakiet jest częścią LaTeX2e.


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .