boxedminipage

Pakiet udostępnia środowisko boxedminipage, czyli środowisko minipage ujęte w ramkę. Wywołanie:
\begin{boxedminipage}[vertical positon]{horizontal size}\\
...\\
.\\
.\\
.\\
...\\
\end{boxedminipage}
vertical position
określa położenie środowiska względem sąsiednich obiektów; t -- top, c -- center (wartość domyślna), b -- bottom
horizontal size
szerokość obiektu
Za odległość ramki od zawartości odpowiada parametr \fboxsep, a za grubość ramki \fboxrule.

Przykład

\begin{boxedminipage}[t]{5cm}
...\\
.\\
.\\
.\\
...
\end{boxedminipage}

Pakiet znajduje się w:
ftp://IAPW.ia.pw.edu.pl/sys/emtex/texinput/latex2e/etc/boxedmin.sty (logując się jako GUEST).

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .