capt-of

Pakiet dostarcza polecenia \captionof umożliwiającego tworzenie konstrukcji podobnej do podpisu pod rysunkiem lub tabelą.

\captionof{typ}[podpis skrócony]{podpis}

gdzie:
typ może przyjmować wartości figure lub table, a pozostałe parametry mają znaczenie takie jak w makroinstrukcji caption