caption2

Pakiet umożliwia sterowanie składem podpisów pod rysunkami i tabelami.

Opcje

OpcjaOdpis
scriptsize podpis jest składany podaną wielkością
footnotesize podpis jest składany podaną wielkością
small podpis jest składany podaną wielkością
normalsize podpis jest składany podaną wielkością
large podpis jest składany podaną wielkością
Large podpis jest składany podaną wielkością
up podpis jest składany czcionką upshape
it podpis jest składany czcionką itshape
sl podpis jest składany czcionką slshape
sc podpis jest składany czcionką scshape
md podpis jest składany czcionką mdseries
bf podpis jest składany czcionką bfseries
rm podpis jest składany czcionką rmfamily
sf podpis jest składany czcionką sffamily
tt podpis jest składany czcionką ttfamily
ruled jeśli używany jest pakiet float (patrz. float) i użyte było polecenie \floatstyle{ruled} to opcja ruled spowoduje że nazwa obiektu będzie składana czcionką określoną w opcji lub poleceniem \captionlabelfont, a nie taką jaka wynika z definicji pakietu float
boxed tylko wtedy gdy wywołany pakiet float
centerlast ostatnia linia podpisu centrowana
anne ostatnia linia podpisu centrowana
center podpis centrowany
flushleft dosunięty do lewego marginesu
flushright dosunięty do prawego marginesu
oneline podpis jest składany jako pudełko
nooneline podpis jest składany jako akapit
hang podpis jest składany tak jak description
isu to samo co hang
indent
longtable

Polecenia

PoleceniePodpis
\captionsize{wielkość} określenie wielkości (np: \def\captionsize{\scriptsize})
\captionfont{definicja} określenie czcionki (np: \def\captionfont{\scriptsize})
\captionlabelfont{definicja} określenie czcionki etykiety podpisu (np: \def\captionlabelfont{\bfseries})
\setcaptionmargin{wartość} wielkość lewego i prawego marginesu
\setcaptionwidth{szerokość} szerokość podpisu

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .