cases

Definiuje środowisko numcases pozwalające na robienie poniżej przedstawionej konstrukcji

Przykład

  \begin{numcases}{|x|=}
  x, & for $x \geq 0$\\
  -x, & for $x < 0$
  \end{numcases}

 \begin{subnumcases}{\label{w} w\equiv}
 0  & $c = d = 0$\label{wzero}\\
 \sqrt{|c|}\,\sqrt{\frac{1 + \sqrt{1+(d/c)^2}}{2}}  & $|c| \geq |d|$ \\
 \sqrt{|d|}\,\sqrt{\frac{|c/d| + \sqrt{1+(c/d)^2}}{2}}  & $|c| < |d|$
 \end{subnumcases}

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/other/misc/cases.sty>


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .