chapterbib

Pakiet umożliwia definiowanie bibliografi po każdym rozdziale (chapter) (lub podrozdziale -- section w przypadku ,,klasy'' article). W tym przypadku należy określić opcję sectionbib
\usepackage[sectionbib]{chapterbib}

Zmieniając definicję polecenia \citeform (patrz również pakiet cite), możemy określać w jaki sposób będą podawane numery cytowanych publikacji

Przyklad:

\newcommand\citeform[1]{\romannumeral 0#1}
\cite{wm-95,wm-94}
[i, ii]
\renewcommand\citeform[1]{(#1)}
\cite{wm-95,wm-94}
[(i), (ii)]
\renewcommand\citeform[1]{\thesection.#1}
\cite{wm-95,wm-94}
[11.1, 11.2]

oraz jak mają one być oddzielane (w poniższym przykładzie przecinkiem i spacją, ale z zakazem łamania wiersza między pozycjami)

\def\citepunct{,\penalty10000\ }


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .