Color

Opcje

Opcja Opis
monochrome Wyłącza wszelkie polecenia zmieniające kolor
debugshow ???
dvips.dvi przetwarzany sterownikiem dvips
xdvijw monochrome
dvipdf
pdftexpdftex
dvipsone
dviwindojw
emtexsterowniki emtexa
dviwin
oztextak jak dvips
textures
pctexps
pctexwin
pctexhp
pctex32
truetex
tcidvi
dvipsnamesdołącza zbiór definiujący kolory (named colors)
nodvipsnameskasuje definicje kolorów dostępnych jako named colors
usenamespowoduje że wszystkie nazwy kolorów definiowanych jako named są dostępne bezpośrednio (tak jak kolory definiowane explicite -- poleceniem \definecolor)

Polecenia

polecenie opis
\definecolor{nazwa}{model}{definicja} polecenie definiuje nowy kolor; model i definicja może przyjmować wartości jak w poprzednich poleceniach; model może przyjmować następujące wartości:
rgb
definicję tworzą trzy liczby (od 0 do 1, oddzielone przecinkami) określające składowe (czerwony, zielony, niebieski)
np: \definecolor{zielony}{rgb}{0,0.5,0}
cmyk
definicję tworzą cztery liczby (od 0 do 1, oddzielone przecinkami) określające składowe (cyjan, magenta, żółty, czarny)
np: \definecolor{lososiowy}{cmyk}{0,0.53,0.38,0}
gray
definicję tworzy liczba (od 0 do 1) określająca nasycenie czernią (1 -- biel, 0 -- czerń)
np: \definecolor{szary}{gray}{0.7}
named (lub inny model koloru; p. \DefineNamedColor)
definicja jest nazwą koloru zdefiniowaną poleceniem \DefineNamedColor (nie wszystkie drivery poprawnie obsługują w ten sposób definiowne kolory; opcja usenames definiuje szereg kolorów właśnie w modelu named)
\DefineNamedColor{named}{nowa nazwa}{model}{definicja}
pierwszy parametr jest nazwą zdefiniowanego własnego modelu kolorów (standardowo utworzony jest właśnie model o nazwie named pozostałe parametry jak w poprzednich definicjach. Co prawda w ten sposób można definiować własne kolory, ale są to definicje jedynie dla TeX-a, muszą one być zdefiniowane również dla interpretera postscriptu -- w zbiorze color.pro w przypadku sterownika dvips -- taka definicja nie jest tworzona automatycznie (lista dopuszczalnych nazw zawarta jest w zbiorze dvipsnam.def)
\color{nazwa koloru} przełącza kolor tekstu; w drugiej wersji możemy (tak jak w poleceniu \definecolor)
\color[model]{definicja}
\textcolor{nazwa koloru}{tekst} tekst będzie prezentowany w danym kolorze; sposób określania koloru jest identyczny jak w poprzednim poleceniu
\textcolor[model]{definicja}{tekst}
\colorbox{definicja koloru tła}{tekst}
\colorbox[model]{definicja koloru tła}{tekst}
tekst jest zamykany w pudełko o określonym kolorze tła; kolor określemy podobnie jak w poprzednich poleceniach
\fcolorbox{kolor ramki}{kolor tła}{tekst}
\fcolorbox[model]{definicja koloru ramki}{definicja koloru tła}{tekst}
tekst jest zamykany w pudełko o określonym kolorze tła i ramki
\pagecolor{kolor} określa kolor tła dla strony na której wystąpiło polecenie, istotna jest ostatnia definicja na stronie
\pagecolor[model]{definicja koloru}

Standardowo zdefiniowane są następujące kolory: black, white, red, green, blue, cyan, magenta, yellow, a w przypadku aktywnej opcji usenames:

Oczywiście zmiany koloru są dokonywane za pomocą postscriptu.


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .