dcolumn

Zawarte w nim makroinstrukcje pozwalają na odpowiednie pozycjonowanie liczb w tabeli.

Dostarcza makroinstrukcję D (wywołanie bez \ na początku), która może być argumentem makroinstrukcji \newcolumn (p. pakiet blkarray.sty).

Wywołanie:
D{tsep}{dsep}{decimal places}

gdzie:

tsep
separator używany w tekście źródłowym TeX`a (kropka lub przecinek)
dsep
znak ten będzie wstawiony zamiast tsep, czyli można w tekście używać innego znaku niż ma być na wydruku, co pozwala obejść zastrzeżenie podane powyżej.
decimal places
określa orientację kolumny liczb względem kolumny tabeli. Wartość --1 oznacza, że znak separatora dziesiętnego znajdzie się w środku kolumny (kolumna 1 i 3 w podanym przykładzie). Wartość dodatnia oznacza ile miejsc dziesiętnych ma być przeznaczone na część ułamkową (kolumny 4, 5 i 6); kolumna 7 została zdefiniowana ze zbyt małą liczbą miejsc po kropce.

Przyklad:

\newcolumntype{d}[1]{D{.}{\cdot}{#1}}
\newcolumntype{.}{D{.}{.}{-1}}
\newcolumntype{,}{D{,}{,}{2}}

\begin{tabular}{|d{-1}|d{2}|.|,|d{3}|d{4}|d{1}|}
 1.2  & 1.2  &1.2  &1,2  &1.2  &1.2&1.2   \\
 1.23 & 1.23 &12.5  &300,2 &12.5  &300.2&300.2  \\
 1121.2& 1121.2&861.20 &674,29 &861.20 &674.29&674.29 \\
 184  & 184  &10   &69   &10   &69&69   \\
 .4  & .4  &    &,4   &    &.4 &.4   \\
    &    &.4   &&.4   &	& 
\end{tabular}

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .