delarray

Pakiet daje możliwość właściwego pozycjonowania tablicy w trybie matematycznym, względem otaczających ją delimiterów. Składnia makroinstrukcji array została wzbogacona:
\begin{array}[p]o{specyfikacja kolumn}z
gdzie:

p
określenie położenia tablicy względem otoczenia: c -- środek, t -- góra i b -- dół
specyfikacja kolumn
patrz tabela
o
delimiter otwierający (np. ()
z
delimiter zamykający (np. )). Delimiterami mogą być znaki, które mogą wystąpić jako parametry makropolecenia left i right (konstrukcja dopasowująca wielkość delimiterów do strony prawej/lewej otaczanego wyrażenia). Parametry o i z mogą być pominięte (nie może wystąpić tylko jeden, ale mogą być różne. Znak . (kropka) oznacza delimiter pusty).

Przyklad:
Ilustracja zalet konstrukcji, w porównaniu z konstrukcją standardową

$$
 \begin{array}[t]({c}) 1\\2\\3 \end{array}
 \begin{array}[c]({c}) 1\\2\\3 \end{array}
 \begin{array}[b]({c}) 1\\2\\3 \end{array}
 \quad\mbox{not}\quad
 \left(\begin{array}[t]{c} 1\\2\\3 \end{array}\right)
 \left(\begin{array}[c]{c} 1\\2\\3 \end{array}\right)
 \left(\begin{array}[b]{c} 1\\2\\3 \end{array}\right)
$$

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .