deleq

Pakiet definiuje środowiska trybu matematycznego pozwalające na grupowanie wzorów i dodatkowe numerowanie ich w obrębie grupy. Posiada dwie opcje leqno powodującą numerowanie wzorów z lewej strony (tylko w środowiskach definiowanych w tym pakiecie) i fleqn powodującej, że wzory są pozycjonowane z lewej strony, a nie centrowane (tylko w środowiskach definiowanych w tym pakiecie). Dostępne są środowiska:
deqn
(odpowiada środowisku equation), inkrementuje licznik główny
 \begin{equation}
  \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1\label{Demo0}
 \end{equation}
 \begin{deqn}
  \sin (-\alpha) = - \sin \alpha
 \end{deqn}
 
ddeqn
(odpowiada środowisku equation), nie inkrementuje licznika głównego
 \begin{equation}
  \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1\label{Demo1}
 \end{equation}
 \begin{ddeqn}
  \sin (-\alpha) = - \sin \alpha
 \end{ddeqn}
 
deqarr
(odpowiada środowisku eqnarray) incrementuje licznik główny
 \begin{equation}
  \sin ( \alpha + \beta ) =
    \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha 
 \end{equation}
 \begin{deqarr}
  \cos ( \alpha + \beta ) & =
   & \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta
   \arrlabel{Demo2} \\
  \cos ( \alpha - \beta ) & =
   & \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta
 \end{deqarr}
 
ddeqar
(odpowiada środowisku eqnarray) nie inkrementuje licznika głównego
 \begin{equation}
  \sin ( \alpha + \beta ) =
    \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha 
 \end{equation}
 \begin{ddeqar}
  \cos ( \alpha + \beta ) & =
   & \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta\\
  \cos ( \alpha - \beta ) & =
   & \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta
 \end{ddeqar}
 
deqrarr
(odpowiada środowisku eqnarray) poszczególne wiersze standardowo nie są numerowane, możemy je numerować za pomocą poleceń \eqreqno, \deqreqno, \ddeqreqno
 \begin{equation}
  \sin ( \alpha + \beta ) =
    \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha 
 \end{equation}
 \begin{deqrarr}
  \cos ( \alpha + \beta ) & =
   & \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \eqreqno[-\jotbaseline]{Demo1}
  \cos ( \alpha - \beta ) & =
   & \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta
 \end{deqrarr}
 
oraz polecenia:
\nonumber
nie będzie wstawiony standardowy numer (można wstawić ,,ręcznie'' inny, p. przykłady)
\arrlabel
odwołanie do etykiety Demo2 wygląda następująco:
9 -- czyli powołanie się na numer główny wzoru.
\rem{tekst}
pozwalające wstawienie komentarza
 \begin{ddeqar}
  \sin 2\alpha & =
   & 2 \sin \alpha \cos \alpha \\
  \cos 2\alpha & =
   & \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \nydeqno \\
 \rem{or}
   & = & 2\cos ^2 \alpha - 1
 \end{ddeqar}
 
\where
pozwalające wstawienie napisu where
 \begin{ddeqar}
  \sin 2\alpha & =
   & 2 \sin \alpha \cos \alpha \\
  \cos 2\alpha & =
   & \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \nydeqno \\
 \where
   & = & 2\cos ^2 \alpha - 1
 \end{ddeqar}
 
\heqno
powoduje inkrementację licznika głównego i numerowanie tylko licznikiem głównym
\nydeqno
powoduje inkrementację licznika głównego i zainicjowanie od początku licznika podrzędnego; numerowanie licznikiem głównym i podrzędnym
\nydeleqno
powoduje inkrementację licznika głównego i zainicjowanie od początku licznika podrzędnego, polecenie służy do samodzielnego numerowania równań np:
   $$
   \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \nydeleqno
   $$
 
\deleqno
powoduje inkrementację licznika podrzędnego, polecenie służy do samodzielnego numerowania równań np:
   $$
   \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \deleqno
   $$
 
\reqno{etykieta}
powoduje opatrzenie równania numerem zgodnym z odsyłaczem --- tak oznaczone równanie będzie miało taki sam numer jak równanie oznaczone daną etykietą (numeracja numerem głównym lub głównym i podrzędnym); (licznik podrzędny wspólny ze środowiskiem deqrarr jest zerowany).
$$
   \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \reqno{Demo1}\label{Demo6}
$$
 
\rdeqno{etykieta}
powoduje opatrzenie równania numerem zgodnym z odsyłaczem i pierwszym numerem podrzędnym (standardowo litera a). Konstrukcja może mieć zastosowanie jeśli gdzieś w tekście wstawimy równanie będące kontynuacją wcześniejszego, jest sens powoływać się etykiety defiowane w ,,normalnym'' równaniu --- tak oznaczone równanie będzie miało taki sam numer główny, jak równanie oznaczone daną etykietą i kolejny numer licznika podrzędnego (licznik podrzędny wspólny ze środowiskiem deqrarr jest incrementowany).
$$
   \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \rdeqno{Demo0}
$$
$$
   \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \rdeqno{Demo0}
$$
 
\rndeqno{etykieta}
powoduje opatrzenie równania numerem zgodnym z odsyłaczem i kolejnym numerem podrzędnym. Konstrukcja może mieć zastosowanie jeśli gdzieś w tekście wstawimy równanie będące kontynuacją wcześniejszego, jest sens powoływać się etykiety defiowane w ,,normalnym'' równaniu --- tak oznaczone równanie będzie miało taki sam numer główny, jak równanie oznaczone daną etykietą. (licznik podrzędny wspólny ze środowiskiem deqrarr jest zerowany).
$$
   \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \rdeqno{Demo0}
$$
$$
   \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \rdeqno{Demo0}
$$
 
\eqreqno[skip]{etykieta}
\eqreqno{etykieta}
umożliwia ,,ręczne'' wstawienie numeru wzoru
\begin{deqarr}
 \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \eqreqno{Demo0}\nonumber\\
 \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \eqreqno{Demo0}\nonumber
\end{deqarr}
\begin{deqarr}
 \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \eqreqno[10pt]{Demo0}\nonumber\\
 \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \eqreqno[10pt]{Demo0}\nonumber
\end{deqarr}
 
\deqreqno[skip]{etykieta}
\deqreqno{etykieta}
umożliwia ,,ręczne'' wstawienie numeru wzoru zeruje licznik podrzędny; wspólny ze środowiskiem deqrarr
\begin{deqarr}
 \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \deqreqno[0pt]{Demo0}\nonumber\\
 \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \deqreqno[0pt]{Demo0}\nonumber
\end{deqarr}
\begin{deqarr}
 \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \deqreqno[-\jotbaseline]{Demo0}\nonumber\\
 \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \deqreqno[-\jotbaseline]{Demo0}\nonumber
\end{deqarr}
 
\ddeqreqno[skip]{etykieta}
\ddeqreqno{etykieta}
umożliwia ,,ręczne'' wstawienie numeru wzoru, zeruje licznik podrzędny; wspólny ze środowiskiem deqrarr
\begin{deqarr}
 \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \ddeqreqno[0pt]{Demo0}\nonumber\\
 \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \ddeqreqno[0pt]{Demo0}\nonumber
\end{deqarr}
\begin{deqarr}
 \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \ddeqreqno[-\jotbaseline]{Demo0}\nonumber\\
 \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \ddeqreqno[-\jotbaseline]{Demo0}\nonumber
\end{deqarr}
 

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .