endfloat

Deklaracja użycia pakietu powoduje że wszystkie rysunki i tabele (środowiska figure i table) zostaną umieszczone na końcu dokumentu (standardowo na końcu umieszczany jest również spis rysunków i tabel; jeśli takowe wystąpią). W miejscu deklaracji obiektu pojawi się np. napis
[Figure 4 about here.]
lub
[Table 1 about here.]
Treść napisu można zmienić za pomocą makropoleceń:
\renewcommand{\figureplace}{[\figurename{} \thepostfig\ na końcu]}
\renewcommand{\bsl tableplace}{[\tablename\ \bsl theposttbl\ na końcu]}
co da następujący efekt:
[Rys. 4 na końcu]
lub
[Tabela 1 na końcu]

Uwaga:
Jeżeli polecenia definiujące treść komunikatu nie kończą akapitu to ignorowane są spacje po \end{figure} (zamiast deklaracji środowiska jest wykonywa makroinstrukcja
\figureplace (lub \tableplace)). Jeżeli w preambule dokumentu wywołamy makroinstrukcje \nofiglist (lub \notablist) to nie pojawi się spis rysunków (lub tabel). Polecenie \nomarkersintext blokuje wykonanie poleceń \tableplace i \figureplace.


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .