epsfig

Pakiet dostarcza poleceń dostępnych w analogicznym pakiecie starego ,,latexa'' -- dla zachowania kompatybilności, zaleca się stosowanie poleceń pakietu graphics
\psfig{file=xxx, ....} obecnie \includegraphic
\psdraft to samo co opcja draft
\psfull to samo co opcja final
\epsfigto samo co \psfig
\epsfsize{}{} parametry są ignorowane, wynikiem rozwinięcia makroinstrukcji jest makro \epsfxsize
\epsfbox{nazwa zbioru}
\epsfbox[x1 y1 x2 y2]{nazwa zbioru} wielkość rysunku jest przeskalowana do wymiaru określonego przez parametry: \epsfxsize lub \epsfysize
\epsffile równoważne \epsfbox
\epsfclipon???
\epsfclipoff???

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .