expdlist -- Expanded description environment

Pakiet expdlist zmienia definicję środowiska description; nowa wersja daje większe możliwości wpływu na wygląd listy.

W najprostszej wersjii wywołania:

\begin{description}
\item[aqq] bqq
\item[cqq] dqq
\end{description}
środowisko zachowuje się tak, jak standardowe, ale można również określić dodatkowe parametry sterujące -- postać wywołania jest następująca:
\begin{description}[parametr]
\item[aqq] bqq
\item[cqq] dqq
\end{description}

np:
\begin{description}[\breaklabel\setleftmargin{30pt}\compact\setlabelstyle{\itshape}]
\item[aqq] bqq
\item[cqq] dqq
\end{description}

gdzie parametr określa dodatkowe własności (są to normalne wywołania poniżej przedstawionych makroinstrukcji):

parametropis
\setleftmargin{rozmiar}rozmiar określa wielkość lewego marginesu
np:
\setleftmargin{30pt}
\setlabelphantom{tekst}wielkość lewego marginesu jest określana na podstawie rozmiaru zajmowanego przez tekst
np:
\setlabelphantom{aqq bqq}
\breaklabeljeżeli etykieta jest dłuższa niż założony rozmiar (wielkość naturalna, wielkość określona przez parametr \setleftmargin lub \setlabelphantom) to tekst opisu etykiety zacznie się ,,od nowej'' linii
\compactmniejsze odległości między elementami listy
\setlabelstyle{określenie czcionki} definicja typu (i/lub wielkości) czcionki, którą jest składana etykieta
np:
\setlabelstyle{\itshape}

dodatkowo zdefiniowane są dwa nowe makropolecenia
polecenieopis
\listpart{tekst}polecenie może być użyte wewnątrz dowolnego środowiska definiującego listę (enumerate, itemize i description). Konstrukcja ta służy do wprowadzenia dodatkowego komentarza (tekst) wewnątrz listy -- nie jest ona opatrywana etykietą.
Konstrukcja:
\begin{itemize}
\item aqq
\begin{enumerate}
\item pierwsza pozycja 
\listpart{to jest dodatkowe objaśnienie wewnątrz listy numerowanej}
\item druga pozycja 
\end{enumerate}
\item bqq
\end{itemize}

daje następujący efekt:
\listpartsep=rozmiarokreśla dodatkową odległość w pionie między konstrukcją określoną przez polecenie \listpart{tekst}, a resztą tekstu

Pakiet jest dostępny pod adresem: ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/supported/expdlist.tar


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .