extmath

dołącza symbole AmSTeX'a i ,,stare'' symbole LaTeX209 (latexsym).
Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .