extramark

Dołączenie pakietu powoduje przedefiniowanie standardowych makroinstrukcji definiujących wartości rejestrów \rightmark i \leftmark oraz zdefiniowanie nowych rejestrów.
Polecenie opis
\markboth{lewy }{prawy } definiuje wartości rejestrów:
leftmark
rejestr zawiera tekst określony pierwszym parametrem polecenia \markboth (lewy ). Rejestr leftmark zwykle przechowuje tytuł rozdziału i jest wykorzystywany jako pagina na lewej stronie dokumentu (parzystej).
W przypadku wystąpienia kilku poleceń \markboth na jednej stronie \leftmark będzie miało wartość określoną przez ostatnie wystąpienie definicji; jest ona obowiązująca na stronie bieżącej i dalszych
rightmark
rejestr zawiera tekst określony drugim parametrem polecenia \markboth lub parametrem polecenia \markright (prawy ). Rejestr rightmark zwykle przechowuje tytuł podrozdziału i jest wykorzystywany jako pagina na prawej stronie dokumentu (nieparzystej).
W przypadku wystąpienia kilku poleceń \markboth na jednej stronie \rightmark będzie miało wartość określoną przez pierwsze wystąpienie definicji; na bieżącej stronie wartością jest tekst zdefiniowany pierwszym poleceniem, a na następnych stronach wartością rejestru będzie tekst zdefiniowany ostatnim poleceniem.
\firstleftmark
rejestr zawierający tekst zdefiniowany pierwszym wystąpieniem polecenia (lewy ) \markboth na danej stronie.
\lastrightmark
rejestr zawierający tekst zdefiniowany ostatnim wystąpieniem polecenia (prawy ) \markboth na danej stronie.
\markright{prawy } definiuje wartość rejestru rightmark (rejestr zachowuje się identycznie jak definiowany poleceniem \markboth
\extramarks{górny }{dolny } definiuje wartości rejestrów:
\firstxmark
zawiera tekst górny  określony pierwszym wystąpieniem polecenia na danej stronie,
\topxmark
zawiera tekst górny  określony ostatnim poleceniem użytym na poprzednich stronach,
\lastxmark
zawiera tekst dolny  określony ostatnim poleceniem na danej stronie.
na następnych stronach wartościami rejestrów będą teksty zdefiniowane ostatnio użytym poleceniem. Mechanizm może być wykorzystany do zrobienia paginy w słowniku, gdzie na górze lewej strony (parzystej) podajemy hasło z poprzedniej strony --- kontynuowane na bieżącej bądź pierwsze hasło na stronie, a na dole strony nieparzystej (prawej) podajemy hasło ostatnie na stronie.

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .