fancybox

Pakiet zawiera makroinstrukcje umożliwiające robienie różnego rodzaju obwódek
PolecenieOpis
\shadowbox{shadowbox} (grubość ramki wynosi \fboxrule, a szerokość cienia \shadowsize),
\doublebox{doublebox} ,
\ovalbox{ovalbox} ,
\Ovalbox{Ovalbox}
\cornersize{num}
\cornersize*{width}
służące do definicji promienia zaokrąaglenia (gdzie num liczba rzeczywista) lub

Zdefiniowano również makropolecenie fancyoval, będące wariantem LaTeX'owej instrukcji oval, różniącej się tym, że \oval robi zaokrąglenia największe z możliwych, a fancyoval wg \cornersize (obie działają w środowisku picture).

Uwaga!
Pakiet fancybox powinien być wywołany po pakiecie shadow. W pakiecie shadow też definiowana jest makroinstrukcja \shadowbox (jest ona dostępna również pod inną nazwą).

Oprócz tego dostępne jest środowisko Sbox pakujące swoją zawartość do pudełka (box), którego zawartość można uzewnętrznić poleceniem \TheSbox. Przy jego pomocy możemy uzyskać ciekawe efekty.

Definiujemy środowisko shadowminipage

\newenvironment{shadowminipage}{\begin{Sbox}%
				 \begin{minipage}}%
				{\end{minipage}%
				\end{Sbox}%
				\shadowbox{\protect\TheSbox}}
\begin{shadowminipage}{5cm}
Przykład wykorzystania środowiska \comm{Sbox} do zrobienia
środowiska \sym{minipage} otoczonego cieniowaną ramką.
\end{shadowminipage}

Oprócz tego zdefiniowane są następujące środowiska:

Bcenter
Bflushleft
Bflushright
Bitemize
Benumerate
Bdescription
Beqnarray
Generujące odpowiednie środowiska dające zamknąć się w pudełku (box)
\fbox{\begin{Bitemize}
   \item pozycja 1
   \item pozycja 2
   \item pozycja 3
   \end{Bitemize}}

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .