flafter

Dostarcza polecenia \suppressfloats[rozmieszczenie] (gdzie rozmieszczenie określa t --- top, b -- bottom). Polecenie zakazuje umieszczenia obiektu ruchomego (tablica, rysunek) na bieżącej stronie (np. zadeklarowany na początku sekcji (rozdziału) rysunek jako ,,top'', może zostać umieszczony przed jej rozpoczęciem, wywołanie makroinstrukcji \suppress[t] zapobiegnie takiej sytuacji, rysunek zostanie umieszczony na następnej stronie)
Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .