floatflt

Pakiet dostarcza środowiska floatingfigure i floatingtable pozwalającego na rozmieszczenie rysunków, i tabel które mają być otoczone tekstem (tak jak wrapfigure tylko znacznie lepiej). Pakiet posiada następujące opcje: rflt,
lflt i
vflt służące do testowania pakietu (włączające różny poziom śledzenia). Sposób użycia środowisk:
\begin{floatingfigure}[położenie]{szerokość}
.
.
.
\caption{tekst opisu}
\end{floatingfigure}

\begin{floatingtable}[położenie]{specyfikacja}
.
.
.
\caption{tekst opisu}
\end{floatingtable}

specyfikacja powinna zawierać część tekstu (tablicy) na tej podstawie której można obliczyć szerokość obiektu, lub zawierać definicję szerokości np. \hsize=5cm. Tekst zawarty w środowisku jest łamany na tak określonej szerokości.

położenie może przyjmować następujące wartości:
v standardowo działa tak jak parametr p, ale jeżeli użyta zostanie opcja rflt lub lflt to działa odwrotnie w stosunku do parametru p,
r rysunek pojawi się z prawej strony,
l rysunek pojawi się z lewej strony
p na stronach parzystych rysunek pojawi się z prawej strony, a na nieparzystych z lewej.

Jeżeli obiekt nie może być umieszczony w danym miejscu, to jest przemieszczany do następnego paragrafu (odpowiedni komunikat informuje o tym fakcie).

\begin{floatingfigure}[l]{5cm}
\LARGE AQQ AQQ AQQ
AQQ AQQ AQQ
\caption{Podpis pod rysunkiem}
\end{floatingfigure}
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
.
.
.

tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
tekst oblewający rysunek
\begin{floatingtable}{\hsize=5cm}
\begin{tabular}{|l|l|}
\hline
AQQ & AQQ\\
\hline
AQQ & AQQ\\
\hline
\end{tabular}
\caption{Podpis pod tabelą}
\end{floatingtable}
tekst oblewający tabelę
tekst oblewający tabelę
tekst oblewający tabelę
.
.
.

tekst oblewający tabelę
tekst oblewający tabelę
tekst oblewający tabelę

Uwaga!
Środowisko nie może być umieszczone przy łamaniu wielokolumnowym. W przypadku braku tekstu za definicją środowiska rysunek jest ignorowany (na konsoli nie pojawi się komunikat o umieszczeniu tego obiektu). Środowisko można otwierać {\bfseries wyłącznie} w trybie pionowym (vertical mod), czyli między akapitami. W przeciwnym wypadku łamanie akapitu jest przerywane w momencie napotkania polecenia \begin{floatingfigure}.

Na stronach parzystych rysunek umieszczany jest z lewej strony, a na nieparzystych z prawej strony tekstu (patrz pakiet wrapfig).


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .