ftnright

Dołączenie pakietu powoduje druk przypisów (footnotes) na końcu prawej szpalty (tylko przy druku dwuszpaltowym, zrealizowanym standardowym poleceniem \twocolumn). Jeżeli w preambule dokumentu (między poleceniem \documentclass..., a \begin{document}) zmieniamy wartości parametrów:
footins
textheight
należy wywołać polecenie \preparefootins, które zainicjuje wewnętrzne zmienne zależne od wymienionych parametrów.
Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .