harpoon

pakiet dostarcza następujących poleceń:
Polecenie Rezultat
\overleftharp{...}
\overrightharp{...}
\overleftharpdown{...}
\overrightharpdown{...}
\underleftharp{...}
\underrightharp{...}
\underleftharpdown{...}
\underrightharpdown{...}

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .