here

Dołączenie pakietu daje jeszcze jedną możliwość określenia specyfikacji przy ustalaniu preferencji rozmieszczenia rysunków i tabel (obiektów ruchomych) H -- here.
\begin{table}{H}
.\\
.\\
.\\
\end{table}


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .