hhline

Zbiór zawierający makroinstrukcję pozwalającą robić ładne obramowania tabelek (szczególnie podwójne) (p. pakiet blkarray.sty). Wywołanie:
\hhline{parametry}
na liście parametrów mogą występować następujące symbole:
= podwójna linia o szerokości danej kolumny
- pojedyńcza linia o szerokości danej kolumny
~ brak linii w danej kolumnie (pozwala zastąpić dyrektywą \hhline dyrektywę \cline)
| linia pionowa przecina (ma piorytet) konstrukcję poziomą
: linia pionowa styka się z podwójną poziomą
# skrzyżowanie podwójnych linii
t górne wykończenie rogu (lewe lub prawe w zależności od sąsiedztwa)
b dolne wykończenie rogu
* powtórzenie sekwencji; np. *{3}{==#} jest równoważne ==#==#==#
 \begin{tabular}{||cc||c|c||}
 \hhline{|t:==:t:==:t|}
 a & b & c & d\\
 \hhline{|:==:|~|~||}
 1 & 2 & 3 & 4\\
 \hhline{#==#~|=#}
 i & j & k & l\\
 \hhline{||--||--||}
 w & x & y & z\\
 \hhline{|:==|:==:|}
 1 & 2 & 3 & 4 \\
 \hhline{|:==::=|=:|}
 5 & 6 & 7 & 8 \\
 \hhline{|b:==:b:==:b|}
 \end{tabular}
 

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .