indentfirst

Użycie tego pakietu powoduje ,,wcinanie'' pierwszego akapitu po tytule rozdziału (w języku angielskim pierwszego akapitu zwyczajowo nie wcina się, a dla języka polskiego wcinanie pierwszego akapitu ustaliłem jako standard.)
Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .