labeldeb

Dołączenie pakietu powoduje, że będą drukowane w dokumencie wartości wszystkich etykiet i treść haseł wprowadzanych do indeksu.
Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .