letterspace

Definiuje polecenie \letterspace pozwalające na zmianę odstępu między literami.

Ilustracja działania polecenia \letterspace.

 \letterspace {Now is the time for all good men}
 \letterspace to \hsize {Now is the time for all good men}
 \letterspace spread 0.3 \hsize {Now is the time for all good men}
 \letterspace to 1.5 \naturalwidth {Now is the time for all good men}
 \letterspace spread 0.5 \naturalwidth {Now is the time for all good men}

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .