longtable

Pakiet definiuje środowisko longtable pozwalające na budowę tablic o długości większej niż strona (konstrukcja longtable blokuje umieszczenie tekstu definiowanego przez \afterpage{...} oraz umieszczanie rysunków na stronie zawierającej kontynuację tabeli.). Aby zapewnić jednakowe szerokości tych samych kolumn na wszystkich stronach, wymagana jest dwukrotna kompilacja (dwa przebiegi TeX'a).
Parametr/polecenie opis
\setlongtables polecenie które należy wykonać przed każdą tablicą mającą mieć różne szerokości kolumn niż poprzednia (w szczególności przed pierwszą tablicą)
\LTleft przestrzeń z lewej strony tablicy (wartość standardowa \fill)
\LTright przestrzeń z prawej strony tablicy\footnote{% Z wartości parametrów można wywnioskować że tablica standardowo jest zawsze wycentrowana.} (wartość standardowa \fill)
\LTpre przestrzeń powyżej tablicy (wartość standardowa \bigskipamout)
\LTpost przestrzeń poniżej tablicy (wartość standardowa \bigskipamout)
\LTchunksize liczba wierszy (wartość standardowa 20)
\LTcapwidth szerokość łamania podpisu tabeli (wartość standardowa 4in)
opcje polecenia \begin{longtable}
tabela jest pozycjonowana wg zmiennych \LTleft i \LTright
[c] tabela jest centrowana
[l] tabela jest dosunięta do lewego marginesu
[r] tabela jest dosunięta do prawego marginesu
polecenia wewnątrz tabeli
\endhead koniec definicji nagłówka (pierwszych wierszy) na kolejnych stronach
\endfirsthead koniec definicji nagłówka tabeli (pierwszech wierszy) na pierwszej stronie; jeśli definicja nie wystąpi nagłówek będzie taki, jaki został zdefiniowany przez \endhead
\endfoot koniec definicji zamknięcia tabeli (ostatnich wierszy tabeli) na kolejnych stronach
\endlastfoot koniec definicji zamknięcia tabeli (ostatnich wierszy tabeli) na końcu (jeśli nie wystąpi, brana jest definicja określona przez polecenia \endfoot)
\kill polecenie powodujące że wiersz nie będzie drukowany; służy do tego żeby określić szerokość cel tabeli na podstawie najszerszej celi; np można zdefiniować wiersz złożony z najszerszych cel w poszczególnych kolumnach i zakończyć go poleceniem \kill; analogia do środowiska tabbing.
\caption{...} definicja podpisu tabeli
\caption[xxx]{...} xxx określa tekst, który znajdzie się w spisie tabel (pusta definicja [] spowoduje że w spisie tabel nie będzie informacji o tej tabeli)
\caption*{...} definicja podpisu tabeli, bez umieszczania informacji o tabeli w spisie tabel
\newpage wymuszenie zmiany strony
Przykład definicji tabeli
\setlongtables
\begin{longtable}{||l|p{5cm}||}
\hhline{|t:==:t|}
\multicolumn{2}{||c||}{początek}\\
\hhline{|:==:|}
1-f & 2-f\\
\hhline{|:==:|}
\endfirsthead
\hhline{|t:==:t|}
1-n & 2-n\\
\hhline{|:==:|}
\endhead
\hhline{|:==:|}
x-n & y-n\\
\hhline{|b:==:b|}
\endfoot
\hhline{|:==:|}
x-l & y-l\\
\hhline{|:==:|}
\multicolumn{2}{||c||}{koniec}\\
\hhline{|b:==:b|}
\endlastfoot
aqq & bqq\\
\hhline{||-|-||}
aqq & bqq\\
\hhline{||-|-||}
aqq & bqq\\
\hhline{||-|-||}
aqq & bqq\\
\hhline{||-|-||}
aqq & bqq\\
\hhline{||-|-||}
aqq & bqq\\
\hhline{||-|-||}
aqq & bqq\\
\end{longtable}

i efekt definicji
Nagłówki należy definiować za pomocą przewidzianych konstrukcji (nawet jeśli składają się tylko z pojedynczej linii), w przeciwnym wypadku może się zdarzyć złamanie strony zaraz po pierwszej linii (lub przed ostatnią).

Pakiet posiada następujące opcje:

errorshow
pausing
set
final

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .