minitoc

Pakiet zawiera zbiór makroinstrukcji umożliwiających definiowanie lokalnych spisów.

Polecenia dla klas zawierających polecenie \chapter (np. report)
polecenie opis
\dominitoc polecenie musi być obowiązkowo użyte przed użyciem polecenia \tableofcontents lub jednego z poniższych
\dominilof polecenie musi być obowiązkowo użyte przed użyciem polecenia \tableoffigures lub jednego z poniższych
\dominilot polecenie musi być obowiązkowo użyte przed użyciem polecenia \tableoftables lub jednego z poniższych
\faketableof... jeżeli rezygnujemy z głównego spisu (polecenie \tableof...) to zamiast niego należy użyć właśnie tego polecenia zastępczego (zamiast ... należy użyć odpowiedniego określenia:
figures,
tables lub
contents; np.
figures czyli \faketableoffigures)
\minitoc może być użyte po każdym rozdziale, inicjując lokalny spis treści
\minilot może być użyte po każdym rozdziale, inicjując lokalny spis tablic
\minilof może być użyte po każdym rozdziale, inicjując lokalny spis rysunków
\mtcindent definiuje wielkość lewego i prawego marginesu w spisie (standardowo 24pt)
\minitocdepth maksymalna głębokość podrozdziału, który znajdzie się w spisie
\mtcfont definicja podstawowego fontu używanego do składania spisu, argumentem polecenia jest polecenie zmiany czcinonki np. \mtcfont{\normalfonts\bfseries}
\mtcSfont font dla tytuł section
\mtcSSfont font dla tytuł subsection
\mtcSSSfont font dla tytuł subsubsection
\mtcPfont font dla tytuł paragraphs
\mtcSPfont font dla tytuł subparagraphs
\mlffont font dla figures
\mltfont font dla tables
\mtifont font dla tytułu spisu
Polecenia dla klas nie zawierających polecenia \chapter (np. klasa article)
polecenie opis
\dosecttoc polecenie musi być obowiązkowo użyte przed użyciem polecenia \tableofcontents lub jednego z poniższych
\dosectlof polecenie musi być obowiązkowo użyte przed użyciem polecenia \tableoffigures lub jednego z poniższych
\dosectlot polecenie musi być obowiązkowo użyte przed użyciem polecenia \tableoftables lub jednego z poniższych
\faketableof... jeżeli rezygnujemy z głównego spisu (polecenie \tableof...) to zamiast niego należy użyć właśnie tego polecenia zastępczego (zamiast ... należy użyć odpowiedniego określenia: figures, tables lub contents; np. figures czyli \faketableoffigures)
\secttoc może być użyte po każdej sekcji, inicjując lokalny spis treści
\sectlot może być użyte po każdej sekcji, inicjując lokalny spis tablic
\sectlof może być użyte po każdej sekcji, inicjując lokalny spis rysunków
\stcindent definiuje wielkość lewego i prawego marginesu w spisie (standardowo 24pt)
\secttocdepth maksymalna głębokość podrozdziału, który znajdzie się w spisie
\stcfont definicja podstawowego fontu używanego do składania spisu, argumentem polecenia jest polecenie zmiany czcinonki np. \comm{stcfont\{\bsl normalfonts\bsl bfseries\}}
\stcSSfont font dla tytuł subsection
\stcSSSfont font dla tytuł subsubsection
\stcPfont font dla tytuł paragraphs
\stcSPfont font dla tytuł subparagraphs
\slffont font dla figures
\sltfont font dla tables
\stifont font dla tytułu spisu
Dodatkowo można zdefiniować spis dla części (part)
polecenie opis
\doparttoc polecenie musi być obowiązkowo użyte przed użyciem polecenia \tableofcontents lub jednego z poniższych
\dopartlof polecenie musi być obowiązkowo użyte przed użyciem polecenia \tableoffigures lub jednego z poniższych
\dopartlot polecenie musi być obowiązkowo użyte przed użyciem polecenia \tableoftables lub jednego z poniższych
\faketableof... jeżeli rezygnujemy z głównego spisu (polecenie \tableof...) to zamiast niego należy użyć właśnie tego polecenia zastępczego (zamiast ... należy użyć odpowiedniego określenia: figures, tables lub contents; np. figures czyli \faketableoffigures)
\parttoc może być użyte po każdej części, inicjując lokalny spis treści
\partlot może być użyte po każej części, inicjując lokalny spis tablic
\partlof może być użyte po każej części, inicjując lokalny spis rysunków
\ptcindent definiuje wielkość lewego i prawego marginesu w spisie (standardowo 24pt)
\parttocdepth maksymalna głębokość podrozdziału, który znajdzie się w spisie
\ptcfont definicja podstawowego fontu używanego do składania spisu, argumentem polecenia jest polecenie zmiany czcinonki np. \mtcfont{\normalfonts\bfseries}
\ptcCfont font dla tytuł chapter (tylko dla klas mających zdefiniowane polecenie \chapter)
\ptcSfont font dla tytuł section
\ptcSSfont font dla tytuł subsection
\ptcSSSfont font dla tytuł subsubsection
\ptcPfont font dla tytuł paragraphs
\ptcSPfont font dla tytuł subparagraphs
\plffont font dla figures
\pltfont font dla tables
\ptifont font dla tytułu spisu
Definicje podpisów, można je przedefiniować poleceniem \renewcommand{\polecenie}{tekst}
polecenie wartość podpis dla:
\mtctitle {Spis rzeczy} minitoc
\mlftitle {Spis rysunk\'ow} minilof
\mlttitle {Spis tablic} minilot
\ptctitle {Spis rzeczy} parttoc
\plftitle {Spis rysunk\'ow} partlof
\plttitle {Spis tablic} partlot
\stctitle {Spis rzeczy} secttoc
\slftitle {Spis rysunk\'ow} sectlof
slttitle {Spis tablic} sectlot
Polecenia \mini... mogą mieć parametr opcjonalny (np: \minitoc[c]); wartością parametru może być jeden ze znaków:

n
nie będzie drukowany nagłówek spisu
c
nagłówek będzie centrowany
l
nagłówek będzie dosunięty do lewego marginesu (domyślnie)
r
nagłówek będzie dosunięty do prawego marginesu
Wartość domyślną można zmienić podając parametr opcjonalny w poleceniu \domini...; np. \dominitoc[c].
Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .