moreverbatim

W pakiecie są zdefiniowane środowiska i polecenia służące do przedstawiania zbiorów (tekstów) w oryginalnym kształcie (najczęściej do listowania tekstów programów).

polecenia

polecenieOpis
\begin{verbatimwrite}{zbiór}
.
.
\end{verbatimwrite}
zawartośc środowiska jest zapisywana dosłownie do podanego zbioru (jeżeli nie jest podane rozszerzenie przyjmowane jest rozszerzenie .tex)
\verbatimtabsize domyślny skok tabulatora (np: \def\verbatimtabsize{8\relax}) dla środowiska verbatimtab, listing
\listingoffset margines dla środowiska listing -- odległość między numerem linii, a tekstem (np: \def\listingoffset{1.5em})
\begin{listing}[step]{numer}
.
.
\end{listing}
tekst jest prezentowany w sposób dosłowny, linie są numerowane z krokiem step (domyślnie 1) począwszy od wartości numer
\begin{listing*}[step]{numer} \end{listing*} podobnie jak poprzednio, ale spacje są oznaczane specjalnym znakiem)
\begin{verbatimtab}[step]
.
.
\end{verbatimtab}
podobnie jak verbatim, ale rozwijane są tabulatory ze skokiem step (domyślnie \verbatimtabsize)
\listinginput[skok]{numer}{zbiór} powoduje wczytanie zbioru zbiór bez interpretacji linie są numerowane ze skokiem skok, a pierwszej linii będzie nadany numer numer
\verbatimtabinput}[krok]{zbiór} powoduje wczytanie zbioru zbiór bez interpretacji -- rozwijany jest tabulator ze skokiem krok
\begin{boxedverbatim}
.
.
\end{boxedverbatim}
tworzy środowisko verbatim otoczone ramką

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .