multibox

Pakiet dostarcza dwóch makroinstrukcji dla środowiska picture umożliwiających wstawianie tekstów (jako mbox lub framebox) cyklicznie (wskazaną liczbę razy w określonych odstępach). Postać makroinstrukcji jest następująca:
\multimake(x,y)(dx,dy)
{n}(w,h)[pos]
{text1}{text2}...{textn}

lub
\multiframe(x,y)(dx,dy)
{n}(w,h)[pos]
{text1}{text2}...{textn}

Poszczególne parametry mają następujące znaczenie:
x
współrzędna x pierwszego napisu
y
współrzędna y pierwszego napisu
n
liczba parametrów definiujących napisy,
dx
odstęp między początkami kolejnych tekstów po współrządnej x
dy
odstęp między początkami kolejnych tekstów po współrządnej y
w
szerokość pudełka (box) ma znaczenie jeśli parametr pos jest określony
h
wysokość pudełka (box) ma znaczenie jeśli parametr pos jest określony
pos
położenie tekstu względem długości i szerokości pudełka (b -- bottom, t -- top)
textn
kolejny tekst; liczba napisów jest wyznaczona przez parametr n.
\begin{picture}(80,80)
\multimake(0,0)(20,20){4}(10,10)[b]{1}{2}{3}{4}
\end{picture}
\begin{picture}(80,80)
\multiframe(0,0)(20,20){4}(10,10)[b]{1}{2}{3}{4}
\end{picture}

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .