multirow

Pakiet dostarcza makroinstrukcję pozwalającą włamać tekst w tabeli obejmujący kilka wierszy (p. blkarray.sty). Postać definicji wygląda następująco:
\multirow{liczba wierszy}[njot]{szerokość celi}% [vmove]{zawartość}
liczba wierszy
liczba wierszy tabeli obejmowanych definiowaną celą
njot
liczba przez którą mnożona jest wielkość bigstrutjot (standardowo równa 0pt); o tak wyliczoną wielkość przesuwana jest w pionie zawartość celi (bez zwiększania jej wysokości)
szerokość celi
szerokość łamania tekstu w celi
vmove
parametr umożliwiający ,,ręczną'' korektę pionowego rozmieszczenia tekstu względem obejmowanych sąsiednich celi, poprzez zwiększenie wysokości celi (standardowo cela ma naturalną wysokość sumy obejmowanych wierszy, opisywany parametr zwiększa tą wysokość o wskazany wymiar)
zawartość
tekst umieszczany w celi

Dodatkowo można zdefiniować makroinstrukcję multirowsetup. Jest ona rozwijana przy każdym rozpoczęciu celi definiowanej przez multirow

\renewcommand{\multirowsetup}{\centering}
\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline
\multirow{4}{2cm}{tekst w pierwszej kolumnie} & C2a & 
\multirow{4}{2cm}{tekst w trzeciej kolumnie} & C4a\\
 & C2b & & C4b\\
 & C2c & & C4c\\
 & C2d & & C4d\\
\hline
\end{tabular}
\bigstrutjot=1pt%
\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline
\multirow{4}{2cm}{tekst w pierwszej kolumnie} & C2a & 
\multirow{4}{2cm}{tekst w trzeciej kolumnie} & C4a\\
 & C2b & & C4b\\
 & C2c & & C4c\\
 & C2d & & C4d\\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline
\multirow{4}{2cm}{tekst w pierwszej kolumnie} & C2a & 
\multirow{4}[30]{2cm}{tekst w trzeciej kolumnie} & C4a\\
 & C2b & & C4b\\
 & C2c & & C4c\\
 & C2d & & C4d\\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline
\multirow{4}{2cm}{tekst w pierwszej kolumnie} & C2a & 
\multirow{4}{2cm}[30pt]{tekst w trzeciej kolumnie} & C4a\\
 & C2b & & C4b\\
 & C2c & & C4c\\
 & C2d & & C4d\\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|l|l|l|l|}
\hline
\multirow{4}{2cm}{tekst w pierwszej kolumnie} & C2a & 
\multirow{4}[30]{2cm}[-30pt]{tekst w trzeciej kolumnie} & C4a\\
 & C2b & & C4b\\
 & C2c & & C4c\\
 & C2d & & C4d\\
\hline
\end{tabular}

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .