oubraces

Pakiet zawiera definicję makroinstrukcji pozwalającej na ujęcie części równania matematycznego w poziome nawiasy leżące nad lub pod równaniem.

\overunderbraces{definicja nad}
{definicja równania}
{definicja pod}

części równiania są dzielone na sekcje, przez wstawienie znaku \&. W definicji nad podajemy od której sekcji (przez wstawienie odpowiedniej liczby znaków & oraz ile sekcji ma obejmować nawias (przez wywołanie makroinstrukcji \br; pierwszy parametr określa ile sekcji, a drugi tekst umieszczany nad nawiasem). Definicja pod jest zbudowana podobnie.

 \overunderbraces{&\br{2}{x}& &\br{2}{y}}
  {a + b + &
        c + d + &
	         e + f &
			     + & g + h &
				       + i + j &
					        + k + l + m}
  {& &\br{3}{z}}
 = \pi r^2

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .