printtim

Pakiet definiuje makroinstrukcję PrintTime wstawiającą bieżący czas (np. \PrintTime).
Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .