pstcol

Pakiet usuwa niekombatybilności w definicjach kolorów między pakietami graphics, a pstrics; ładuje pakiety color i pstrics; definiuje dodatkowe polecenia i kolory:
polecenieopis
\newgray{nazwa}{definicja nowy kolor modelu gray; definicja jest liczbą z zakresu 0 -- 1
\newrgbcolor{nazwa}{definicja nowy kolor modelu rgb; definicja określa składowe rgb; trzy liczby z zakresu 0 -- 1 odzielone spacją
\newcmykcolor{nazwa}{definicja nowy kolor modelu cmyk; definicja określa składowe cmyk; cztery liczby z zakresu 0 -- 1 odzielone spacją
koloryopis
darkgrayciemno szary
grayszary
lightgrayjasnoszary
gradbegin???
gradend???

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .