relsize

Pakiet definiuje polecenia umożliwiające zmianę znaczenia poleceń \huge ... \tiny, tak aby ich użycie powodowało zmianę wielkości o zadaną liczbę stopni
PoleceniaOpis
\relsize{n} zwiększenie (lub zmniejszenie -- -n) o n stopni
\larger{n} zwiększenie o n stopni
\smaller{n} zmniejszenie o n stopni
\textlarger{n}{tekst} tekst jest składany czcionką o n stopni większą
\textsmaller{n}{tekst} tekst jest składany czcionką o n stopni mniejszą
\mathsmaller{formuła} formuła jest składana czcionką o stopień mniejszą (np: displaystyle na scriptstyle)
\mathlarger{formuła} formuła jest składana czcionką o stopień większą (np. textstyle na displaystyle)

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .