rotate

Pakiet makroinstrukcji umożliwiającej obrót lub odbicie obiektu (patrz także rotating.sty). Transformacje są realizowane w oparciu o polecenia postscriptowe, tak, że niezbędnym jest przetworzenie pliku .dvi do postaci postscriptowej

Dostępna jest makroinstrukcja \rotate, opcjonalny parametr określa rodzaj transformacji:
rotate[f]{obiekt} powoduje lustrzane odbicie obiektu
rotate[u]{obiekt} powoduje obrót obiektu o 180 stopni
rotate[r]{obiekt} powoduje obrót obiektu o 90 stopni w prawo -- szerokość obiektu staje się wysokością
rotate[l]{obiekt} powoduje obrót obiektuo 90 stopni w lewo (jest to wartość domyślna parametru) -- szerokość obiektu staje się wysokością

Pakiet jest dostępny pod adresem: ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/generic/dvips/rotate


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .