rotating

Pakiet dostarcza kilku środowisk umożliwiających obrót zawartości o zadany kąt (patrz także rotate.sty). Obroty są realizowane w oparciu o polecenia postscriptowe, tak, że niezbędnym jest przetworzenie pliku .dvi do postaci postscriptowej

Dostępne są następujące środowiska:
rotate \begin{rotate}{kąt}
aqq
\end{rotate}

powoduje obrót zawartości (w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara) o zadany kąt. nie jest rezerwowane miejsce na obracany obiekt
turn \begin{turn}{kąt}
aqq
\end{turn}

powoduje obrót zawartości (w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara) o zadany kąt. jest rezerwowane miejsce na obracany obiekt (zarówno w pionie jak i poziomie -- uwzględniana jest: szerokość, glębokość i wysokość obiektu po transformacji)
sidewys \begin{sidewys}
aqq
\end{sidewys}

powoduje obrót zawartości (w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara) o 90 stopni; rezerwowane jest miejsce na obracany obiekt

Pakiet jest dostępny pod adresem: ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/supported/rotating


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .