showkeys

Dołączenie pakietu powoduje drukowanie nazw etykiet i odwołań do etykiet używanych w tekście (patrz również pakiet labeldeb).
Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .