stmaryrd

Pakiet definiuje nowe symbole matematyczne (potrzebne są stosowne fonty). posiada opcje -- powodują one dezaktywację (pozostawienie standardowych definicji lub przyporządkowanie podobnych, standardowych definicji) następujących symboli
Opcja symbol
heavycircles \varotimes
varoast \varobar
 \varodot
 \varoslash
 \varobslash
 \varocircle
 \varoplus
 \varominus
 \varbigcirc
Mapsto \Mapsto
 \Mapstochar
mapsfrom \mapsfrom
 \mapsfromchar
Mapsfrom \Mapsfrom
 \Mapsfromchar
longarrownot \longarrownot
 \arrownot
Longarrownot \Longarrownot
 \Arrownot
Longmapsto \Longmapsto
 \Mapstochar
longmapsfrom \longmapsfrom
 \mapsfromchar
Longmapsfrom \Longmapsfrom
 \Mapsfromchar

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .