subfigure

Pakiet pozwala na podzielenie rysunku na kilka części, z których każda może mieć swój podpis. Części są definiowane przez następujące polecenie:
\subfigure[opis]{treść}
gdzie: \begin{description} \item[opis --] opis części rysunku; jeśli chcemy, aby rysunek zawierał opis tylko w postaci numeru należy wstawić opis pusty ([]). \item[treść --] rysunek \end{description} Powyżej rysunku dodawany jest odstęp określony przez parametr \subfigtopskip, a pomiędzy rysunkiem i opisem przez parametr \subfigcapskip Działanie zilustruje przykład
\begin{figure}
\begin{center}
\begin{tabular}[t]{p{4cm}p{4cm}p{4cm}}
\subfigure[pierwszy]{\label{mójrysunek-a}\hbox to 3.5cm{rysunek 1\hfill}} &
\subfigure{\hbox to 3.5cm{rysunek 2\hfill}}  &
\subfigure[trzeci]{\hbox to 3.5cm{rysunek 3\hfill}}
\end{tabular} \end{center} \caption{Trzy rysunki} \label{mójrysunek} \end{figure}
Parametr ujęty w nawiasy [] polecenia subfigure może być pominięty; stanowi on opis rysunku. Opis jest łamany na szerokości wyznaczonej przez szerokość obiektu traktowanego jako rysunek.

Do rysunków można się odwoływać przez: \ref{mójrysunek} -- 1, \ref{mójrysunek-a} -- 1-a.


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .