supertabular

Pakiet udostępnia środowisko supertabular pozwalające na robienie tabel dłuższych niż jedna strona (chyba nieco gorzej niż longtable). Jest możliwość zdefiniowania osobno nagłówka na początku tabeli, po każdym złamaniu strony oraz stopki tabeli pojawiającego się przed każdym złamaniem strony i na końcu tabeli.
polecenieOpis
\tablefirsthead{...} definiuje nagłówek tabeli, pojawiający się na jej szczycie. Definicja nie jest obowiązkowa.
\tablehead{...} definiuje nagłówek pojawiający się w przypadku zmiany strony.
\tabletail{...} definiuje stopkę tabeli pojawiającą się na dole przed zmianą strony.
\tablelasttail{...} definiuje stopkę pojawiającą się na końcu tabeli. Definicja nie jest obowiązkowa.
\topcaption ustawia flagę powodującą, że polecenie \tablecaption umieści podpis nad tabelą.
\bottomcaption jw. tylko pod tabelą.
\tablecaption{...} definiuje podpis odpowiadający poleceniu \caption{...}. Podpis zostanie umieszczony w zależności od wywołania jednej z wymienionych powyżej makroinstrukcji (standardowo podpis umieszczany jest na górze tabeli). Polecenia zmiany położenia podpisu odnoszą się do wszystkich tabel w tekście zdefiniowanych po tym poleceniu. Tabeli zdefiniowanej w środowisku supertab nie można umieszczać w obiekcie ruchomym np. table ponieważ TeX obiekty ruchome umieszcza zawsze na jednej stronie, stąd konieczność emulacji polecenia caption, działającego tylko w obiekcie ruchomym.

Uwaga!
Środowisko to można łączyć z makroinstrukcjami ze zbiorów hhline i array.

Uwaga!
Wadą środowiska jest to że decyzja o zmianie strony jest podejmowana na podstawie porównania oszacowanej wysokości następnego wiersza z pozostałą ilością wolnego miejsca na stronie. Szacunek wysokości jest przeprowadzany na podstawie dotychczasowych wysokości wierszy z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa (przyjętego arbitralnie). Często zdarza się, że przekraczana jest długość strony, lub wyraźnie widać że na danej stronie zmieścił by się jeszcze jeden wiersz. Środowisko ,,nie lubi'' cel realizowanych specyfikacją p (paragraf) --- szczególnie długich (zajmujących kilka wierszy).

Uwaga!
W momencie podjęcia decyzji o przełamaniu tabeli, jest ona zamykana i ponownie otwierana na następnej stronie (następna część staje się nową tabelą), w związku z tym szerokości tych samych kolumn mogą być różne na kolejnych stronach. Wersja ,,gwiazdkowa'' (\begin{supertabular*}) zachowuje jednakowe szerokości kolumn, ale jest to realizowane przez dostawienie wolnego miejsca na początku kolumny.


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .