tabularx

Dostarcza środowiska tabularx pozwalającego na określenie kolumny o szerokości trudnej do określenia (w tablicy może być kilka takich kolumn). Kolumnę o nieznanej szerokości określamy w preambule parametrem X (proszę zwrócić uwagę że jednym z parametrów definicji jest całkowita szerokość tabeli). Wywołanie:
\begin{tabularx}{250pt}{|c|X|c|X|}
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{Multicolumn entry!}&
THREE & FOUR
\hline one & \raggedright\arraybackslash The width of this column depends on the width of the table.& three& Column four will act in the same way as column two, with the same width.
\hline \end{tabularx}
daje efekt Efekty są gorsze od oczekiwanych. Nie jest przeprowadzana optymalizacja kar w tak zdefiniowanych kolumnach. Efektem jest to, że wszystkie, tak określone kolumny, mają tą samą szerokość bez względu na to jak wygląda tekst w każdej z nich. Powinno być tak aby suma kar za łamanie tekstu w każdej z kolumn była jak najmniejsza (łącznie). Generalnie środowisko służy do zastąpienia środowiska tabular*, które dopasowuje szerokość tabeli do szerokości łamania, ale poprzez zwiększenie odstępu między kolumnami, a nie szerokości kolumn; czyli jeszcze gorzej.
Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .