theorem

Pakiet pozwala na definiowanie środowisk służących do opisu przykładów, zadań, definicji itp. podstawowym poleceniem jest:
\newteorem{nazwa środowiska}{tekst nagłówka}
lub
\newteorem{nazwa środowiska drugiego}% [nazwa środowiska]{tekst nagłówka drugiego}
licznikiem kolejnych pozycji będzie licznik określony przez nazwa środowiska
oraz
\newteorem{nazwa środowiska drugiego}% {tekst nagłówka drugiego}[section]
licznik zliczający kolejne użycie środowiska jest zerowany przy zmianie licznika section (chapter, subsection itp.), oraz w skład numeru wchodzi licznik nadrzędny.

Dostępne są polecenia zmieniające:

Przykład
Poniższe polecenia definiujące nowe środowiska i ich cechy muszą znaleźć się w preambule dokumentu (między poleceniem \documentclass..., a \begin{document}).

Licznikiem środowiska Def jest licznik środowiska The, a licznik środowiska Lem jest zależny od licznika środowiska The.

\theoremstyle{plain}        \newtheorem{Cor}{Corollary}

\theoremheaderfont{\normalfont\bfseries}
\theorembodyfont{\normalfont\slshape}

\theoremstyle{break}        \newtheorem{Exa}{Example}
\theoremstyle{changebreak}     \newtheorem{The}{Theorem}
\theoremstyle{marginbreak}     \newtheorem{Lem}{Lemma}[The]
\theoremstyle{change}       \newtheorem{Def}[The]{Definition}
\theoremstyle{margin}       \newtheorem{Rem}{Remark}
\theoremstyle{nonumber}      \newtheorem{uwaga}{Uwaga !}
\begin{Cor}
This is a sentence typeset in the theorem environment Cor.
\end{Cor}
\begin{Exa}
This is a sentence typeset in the theorem environment Exa.
\end{Exa}
\begin{The}
This is a sentence typeset in the theorem environment The.
\end{The}
\begin{Lem}
This is a sentence typeset in the theorem environment Lem.
\end{Lem}
\begin{Def}[extra text]
This is a sentence typeset in the theorem environment Def.
\end{Def}
\begin{Rem}
This is a sentence typeset in the theorem environment Rem.
\end{Rem}
\begin{uwaga}
This is a sentence typeset in the theorem environment uwaga.
\end{uwaga}

Utworzenie nowego sposobu prezentacji środowiska nie zostało rozwiżane w sposób elegancki; wymaga dopisania następujćej makroinstrukcji (przykład dla środowiska uwaga), gdzie nonumber jest nazwą nowego środowiska (uwaga na znak @)

\gdef\th@nonumber{\normalfont\slshape
 \def\@begintheorem##1##2{\item[%
    \rlap{\vbox{\hbox{\hskip \labelsep\theorem@headerfont ##1}%
\vskip 1ex%
          \hbox{\strut}}}]}%
\def\@opargbegintheorem##1##2##3{%
 \item[\rlap{\vbox{\hbox{\hskip \labelsep \theorem@headerfont
           ##1\ ##2\ (##3)}%
          \hbox{\strut}}}]}}

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .