ulem

Pakiet dostarcza makroinstrukcji umożliwiających robienie różnych podkreśleń. Tekst podany jako jej parametr będzie podkreślony (s również inne sposoby wyróżnienia). Tekst ten poddany jest normalnemu procesowi łamania w odróżnieniu od standardowej makroinstrukcji \underline, która produkuje box. Mamy do dyspozycji następujące polecenia
\uwave{ten tekst jest podkreślony wężykiem}
\uline{ten tekst jest podkreślony}
\uuline{ten tekst jest podkreślony podwójną linią}
\sout{ten tekst jest przekreślony}
\xout{ten tekst jest zamazany ukośnikami}
{\em emphasized\/}
\emph{emphasized}

Oraz polecenia \useunder pozwalającego zmienić znaczenie innego polecenia zmieniającego czcionkę na jedno z powyższych np:

    \useunder{\uwave}{\bfseries}{\textbf}  
zmienia znaczenie poleceń \bfseries (przełącznik) i \textbf (polecenia z parametrem) -- użycie jednego z poleceń wyróżni tekst ,,wężykiem''.

Grubość linii podkreślającej można ustawić poleceniem:
\ULthickness
np: \renewcommand{\ULthickness}{2pt},
a odległość między tekstem, a linią podkreślającą zmieniając wartość parametru \ULdepth. Poniższe polecenia:

\setlength{\ULdepth}{10pt}
\uline{Ala ma kota}
dają następujący efekt:

Pakiet posiada następujące opcje: Opis
OpcjaOpis
normalem polecenie \em zachowa swoje pierwotne znaczenie
ULforem polecenie \em staje się przełącznikiem między tekstem podstawowym, a podkreślonym (standardowo opcja jest włączona)
normalbf polecenie \bf zachowa swoje pierwotne znaczenie
UWforbf polecenie \bf powoduje przełączenie na podkreślenie wężykiem (również polecenia \bfseries i \textbf)


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .