url

pakiet zawiera makroinstrukcje do składania adresów internetowych.

opcje

Opcja Opis
hyphens znak - jest uważany jako dopuszczalne miejsce przełamania. Jeżeli opcja nie jest podana to za dopuszczalne miejsce uważa się \- (znak \ nie jest ignorowany)
obeyspaces powoduje że spacje wewnątrz adresu nie będą ignorowane
spaces powoduje że spacja wewnątrz adresu jest dopuszczalnym miejscem przełamania (kara \relpenalty) (działa tylko razem z opcją obeyspaces)
T1 do adresów brane są czcionki w układzie T1

polecenia

polecenie Opis
\urlstyle{font} definiuje rodzaj czcionki, ktrórą będzie składany adres np: \urlstyle{sf}
\url{adres} w adresie mogą się znajdować również znaki specjalne (również %, ale staje się on dopuszczalnym miejscem przełamania). Argument nie musi być ujęty w znaki {}, a w dowolną parę znaków np: \url|aqq| -- wtedy wewnątrz argumentu mogą znaleźć się również znaki {}
\path{adres} tak jak url, alle adres jest składany czcionką type writer
\urldef{\nazwa}\url{adres} tworzy nowe polecenie wstawiające adres

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .