verbatim

Pakiet rozszerzający możliwości standardowego środowiska verbatim i definiujący nowe środowiska:
Środowisko/polecenieOpis
\begin{comment}
.
.
\end{comment}
Tekst wewnątrz jest traktowany jako komentarz i nie pojawia się w złamanym tekście
\begin{verbatim}
.
.
\end{verbatim}
Tekst zawarty w środowisku verbatim jest składany czcionką typewriter (patrz również pakiet alltt i moreverbatim)
\begin{verbatim*}
.
.
\end{verbatim*}
jak poprzednio, ale spacje są wyróżniane specjalnym znakiem
\verbatiminput{zbiór} wczytuje zawartośc wskazanego zbioru, tekst jest prezentowany ,,dosłownie''
\verbatiminput*{zbiór}jak poprzednio, ale spacja jest wyróżniania specjalnym znakiem

Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .