version

Pakiet dostarcza poleceń umożliwiających pisanie dokumentów wielowariantowych. Polecenia:
\includeversion{nazwa1}
i
\excludeversion{nazwa2}
Pierwsze z nich definiuje środowisko o wskazanej nazwie, którego zawartość jest traktowana jak normalny tekst do składania; drugi polecenie definiuje środowisko którego zawartość jest ignorowana. Zamiana deklaracji spowoduje, że w tekście wynikowym znajdzie się zawartość środowiska nazwa2, a nie nazwa1. Istnieje predefiniowane środowisko comment, normalnie ignorowane; deklaracja:
\includeversion{comment}
spowoduje że jego zawartość będzie analizowana.
\begin{minipage}[t]{0.45\textwidth}
Deklaracja:
\begin{verbatim}
\includeversion{YES}
\excludeversion{NO}
Odpowiedź brzmi
\begin{YES} Tak.
\end{YES}
\begin{NO} Nie.
\end{NO}
da następujący efekt:

Odpowiedź brzmi Tak.

Zmiana deklaracji

\includeversion{NO}
\excludeversion{YES}
Odpowiedź brzmi
\begin{YES} Tak.
\end{YES}
\begin{NO} Nie.
\end{NO}

da następujący efekt:

Odpowiedź brzmi Nie.


Włodzimierz Macewicz

Ostatnie zmiany: .